Monthly Archive: November 2017

những điểm cực kỳ tốt của sàn tre 0

những điểm cực kỳ tốt của sàn tre

từ xa xưa cây tre đã trở thành người bạn than thiết đối với người dân Việt Nam.Tre đã đi vào thơ ca, hội họa, tre được dùng để làm nhà, dùng để làm...

0

Ưu điểm nổi bật của sàn tre

1. Chất lượng sàn tre 1.1. Độ cứng của tre Tre thuộc nhóm thân cỏ, nhưng các phòng thí nghiệm đã kiểm định và khoa học chứng minh sàn tre cứng hơn 25% so...